Roerdomp logo

Kauwenhof 12

3435 SN Nieuwegein

030-6040414

Bij spoed toets 9

Zorgaanbod

Behandeling Roerdomp

Zorgaanbod

Heeft u een chronische aandoening die langdurig en regelmatig controles behoeft, dan kunt u daarvoor terecht bij de verschillende praktijkondersteuners. Voor diverse aandoeningen zijn er aparte spreekuren.

Ook als u niets mankeert kan het nuttig zijn ons zorgaanbod eens door te nemen! Wij bieden namelijk een reeks zorgprogramma’s waarmee u ook gezondheidsklachten in de toekomst kunt voorkomen.

Het kan zijn dat u zich prima voelt, maar door bepaalde keuzes in uw leefstijl toch een risico opbouwt voor bijvoorbeeld het krijgen van hart/vaatziekte, suikerziekte of COPD. Deze aandoeningen komen in toenemende mate voor in Nederland. Wij willen er graag samen met u aan werken deze trend te keren. Er zijn programma’s die u kunnen helpen te stoppen met roken, die u begeleiden naar een leven met meer lichaamsbeweging en die u helpen bij het ontsnappen aan een depressie of beter leren omgaan met piekeren en stress.

Er zijn zorgprogramma’s die bij diabetes, COPD of een hart/vaataandoening de klachten kunnen beperken. Soms heeft het zorgprogramma zo’n positief effect dat dit het gebruiken van een geneesmiddel overbodig maakt. Ook kunt een afspraak maken indien u hulp wenst bij het afbouwen van psychofarmaca.

Zorgaanbod

We worden allemaal ouder. De gemiddelde leeftijd stijgt. En veel ouderen blijven (noodgedwongen soms) langer thuiswonen.

Om de ouderen goed te ondersteunen heeft de Roerdomp een zorgprogramma ouderenzorg. Een verpleegkundige (Jascha de Gooijer) en praktijkondersteuner (Hester Rijdes), beide met ouderenzorg als aandachtsgebied zijn bij ons werkzaam.

Als dat nodig wordt kunnen zij u thuis bezoeken en met u meedenken wat nodig is om zo goed mogelijk thuis te blijven wonen, maar ook om zorg en ondersteuning voor u te regelen als uw situatie daarom vraagt.

Heeft u behoefte aan zo’n thuisbezoek neem dan contact op met uw huisarts en deze regelt dat voor u.

Twee jaar aan de slag met een gezondere leefstijl?

Zit u boven een gezond gewicht en wilt u daar graag iets aan doen? Dan is deelname aan Leefstijl4Nieuwegein misschien wat voor u. Leefstijl4Nieuwegein is een programma van maximaal twee jaar met individuele afspraken en groepsbijeenkomsten.

Het doel is te werken aan een gezonde leefstijl en deze daarna ook vol te houden. Het programma richt zich op gezonde eetgewoontes en een gezond beweegpatroon. Maar ook zaken die een gezonde leefstijl moeilijk maken, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek, komen aan bod.

Twee jaar begeleiding

U krijgt twee jaar begeleiding van een Leefstijlteam dat bestaat uit een Leefstijlcoach, een diëtist en een beweegprofessional (fysiotherapeut, buurtsportcoach). Het eerste jaar wordt u intensief begeleid. Het tweede jaar bekijkt u samen met het team wat er nodig is om uw gezonde leefstijl te behouden.

Wie kan meedoen?

 • U bent ouder dan 18 jaar en
 • U heeft matig overgewicht en er komen chronische aandoeningen voor in de familie of
 • U heeft ernstig overgewicht

Kosten

U kunt in principe kosteloos deelnemen aan het programma. Het wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico. Controleer wel de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Interesse en meer informatie

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, maak dan een afspraak met uw huisarts of bespreek dit met de praktijkondersteuner. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig om te kunnen deelnemen aan het programma. In deze folder vindt u meer informatie over Leefstijl4Nieuwegein.

Iedereen heeft beweging nodig!

Als u te weinig beweegt, kunt u daar last van krijgen en u heeft bv meer risico op hart- en vaatziekten. Met een klein beetje beweging voorkomt krijgt u al veel gezondheidswinst. De huisartsen van de gezondheidscentra en de fysiotherapeuten in Nieuwegein komen daarom met: het beweegrecept.

Voor iedereen geldt: als je regelmatig sport en beweegt, zit je lekkerder in je vel!

Voor u gemaakt

U krijgt eerst een intakegesprek met de buurtsportcoach. In overleg kiest u voor een beweegactiviteit, die zoveel mogelijk aansluit bij uw situatie. Zo heeft bewegen het meeste effect. Kijk voor meer informatie op de website van SportID.

Keuze

Er is een divers aanbod in Nieuwegein van activiteiten met onder andere, sportief wandelen, zwemmen en bewegen op muziek. U gaat daarvoor naar één van de sportaanbieders voor het beweegprogramma dat past bij uw mogelijkheden.

Beweegintake

Wie komt in aanmerking?

 • Heeft u overgewicht, iets te hoge bloeddruk of beginnend suikerziekte?
 • Heeft u regelmatig last van rugpijn, spierpijn, gewrichtspijn of stijfheid?
 • Voelt u zich vaak moe of lusteloos?
 • Doet u niet of nauwelijks aan lichamelijke beweging?
 • Bent u tussen de 18 en 100 jaar?

Dan is het beweegrecept ook iets voor u!

Kijk voor meer informatie op de pagina van van sportID voor de buurtsportcoaches in Nieuwegein.

Veel mensen weten dat het goed zou zijn om wat meer te bewegen.
Maar vaak lukt het ze niet om zichzelf ertoe te zetten een beweegactiviteit te starten of vol te houden.

Bezwaren

Een veelgehoord bezwaar is dat mensen denken dat zij niet kunnen trainen vanwege een oude blessure, hun bloeddruk of simpelweg omdat hun ongetrainde lichaam dit niet aan zou kunnen. Voor het grootste deel van de mensen – waarschijnlijk ook voor u – is er geen enkel medisch argument om niet wat meer te gaan bewegen, en zijn er redenen genoeg om dit wel te doen.

Het beste medicijn

Met voldoende beweging kunt u veel gezondheidsklachten voorkomen en kunnen bestaande klachten merkbaar verminderen. Uw spieren worden sterker en uw conditie verbetert. Bewegen is goed voor uw spijsvertering, uw bloeddruk, uw botten en het helpt tegen stress. Bewegen is vaak het beste medicijn!

Een kwestie van beginnen

Of bewegen nu leuk is of niet, daarover verschillen de meningen. Mensen die meer zijn gaan bewegen zeggen echter allemaal dat ze zich nu een stuk beter voelen! Kies wel een activiteit die bij u past en gemakkelijk valt in te passen in uw dagelijks leven. Een hond nemen, dagelijks op TV met Nederland in beweging meedoen of regelmatig gaan wandelen met een vriend of vriendin. Alles kan. Het ene bewegen is niet beter dan het andere bewegen. Alle kleine beetjes helpen.

Wij helpen u graag op weg

Om u goed op weg te helpen heeft Gezondheidscentrum de Roerdomp een aantal beweegprogramma’s opgezet. De programma’s zijn bedoeld als opstapje om u in beweging te brengen en te houden.

Bewegen op recept

Bewegen op recept is bedoeld voor cliënten van de Roerdomp die niet of te weinig bewegen en waarbij voldoende beweging juist erg belangrijk is. In dit zorgprogramma leert u beweging een vaste plaats te geven in uw dagelijks leven. 

Fysio Fitness

Uw conditie vergroten onder begeleiding van een fysiotherapeut? Dat kan met Fysio Fitness. Er wordt gewerkt in kleine groepjes. Ook geschikt als u na een blessure of operatie weer wilt gaan sporten. Meer informatie

Running-therapie

Hardlopen kan helpen bij stemmingsklachten, angststoornissen en depressiviteit. Met running-therapie leert u regelmatig, zelfstandig en op een rustig tempo hard te lopen en dit regelmatig te blijven doen. Meer informatie

De praktijkondersteuner van de huisarts POH GGZ jeugd ondersteunt de huisarts in de zorg voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. De huisarts kan u (ouder en kind, jongere) doorsturen naar de POH Jeugd bij de volgende problemen:

 • Zorgen over de ontwikkeling van kind en jongeren
 • Problemen bij de opvoeding
 • Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)
 • Prikkelbaarheid/boosheid
 • Angstige of nerveuze gevoelens of somberheid
 • Dwangklachten
 • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)
 • Verslavingsproblematiek
 • Bedplassen (zonder medische oorzaak)
 • Hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Etc.

Wat kunt u verwachten?

Problemen thuis, op school en in contact met leeftijdgenoten kunnen samen gaan met een ontwikkelingsachterstand en psychische problemen. Psychische problemen komen vaak in combinatie met lichamelijke klachten voor. Wanneer u merkt dat uw kind niet goed in zijn of haar vel zit, neemt u dan contact op met uw huisarts. Na een gesprek zal uw huisarts samen met de praktijkondersteuner jeugd (POH jeugd) in overleg met u kijken waar de hulp het beste geboden kan worden. Dit kan bestaan uit voorlichting of kortdurende behandeling. Als er andere hulp nodig is, kunt u worden doorverwezen naar een kinderpsycholoog of jeugd GGZ. De zorg bestaat uit de volgende stappen:

Probleem/vraag verhelderen ⇒ plan van aanpak ⇒ kortdurende behandeling en/of verwijzing

Welke zorgverleners worden mogelijk bij de zorg betrokken?

De huisarts is uw hoofdbehandelaar en de POH Jeugd uw eerste aanspreekpunt. Indien nodig en gewenst werken huisarts en POH Jeugd samen met andere zorgverleners zoals kinderpsycholoog, jeugdarts GGD en jeugdverpleegkundigen, kinderarts, gespecialiseerde GGZ, scholen en wijkteams. Om uw privacy te beschermen hebben alleen de direct betrokken zorgverleners beperkte toegang tot uw medisch elektronisch dossier. Zij hebben met uw toestemming toegang tot de informatie die voor hun deel van de behandeling nodig is.

Het liefst zouden we hart- en vaatziekten voorkómen. De praktijkondersteuner brengt deze risico’s in beeld. Zij meet o.a. de bloeddruk, bespreekt de laboratorium uitslagen met u en bespreekt uw leefstijl. Kortom: zij brengt uw risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten in beeld.

Bloeddrukcontrole

Patiënten met hoge bloeddruk, kunnen voor controle, advies en uitleg, terecht op het spreekuur van de praktijkondersteuner. Voor een juiste controle van hypertensie moet de bloeddruk minimaal 1x per jaar gemeten worden, tenzij u anders met de huisarts heeft afgesproken. De praktijkondersteuners hebben de  geprotocolleerde jaarcontrole overgenomen van de huisarts en indien nodig kunnen zij direct met uw huisarts overleggen. Net als bij de huisarts werken de praktijkondersteuners op afspraak.
Dit houdt in dat u:

Structureel (minimaal 1x per jaar) door de praktijkondersteuner uitgenodigd wordt voor controle. Bij de jaarcontrole hoort een bloed- en urine onderzoek. Als de praktijkondersteuner de afspraak met u maakt, regelt zij gelijk het formulier voor het bloed- en urine onderzoek. U wordt dan verzocht dit onderzoek één week voor de afspraak bij de praktijkondersteuner, te laten doen. De uitslag daarvan bespreekt de praktijkondersteuner  met u op de jaarcontrole. Heeft u het idee dat u al langer dan een jaar niet op controle geweest bent? Neem dan zelf contact op voor het maken van een afspraak.

Leefstijladviezen

Leefstijladviezen kunt krijgen bij de praktijkondersteuner net als hulp bij het stoppen met roken of gewichtsvermindering.

Stoppen met roken

De praktijkondersteuner is getraind om u te helpen bij serieus stoppen met roken en meedenken over oplossingen voor uw problemen bij het stoppen met roken. Zij kan u informeren over de mogelijkheden van hulpmiddelen. De begeleiding is in het begin het meest intensief, later wordt het aantal contacten minder. Uit ervaring blijkt dat stoppen met roken, volgens een plan het beste werkt. Indien u besluit dit met de praktijkondersteuner te willen gaan aanpakken komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor welke mate van vergoeding u, zowel voor de begeleiding als voor eventuele hulpmiddelen in aanmerking komt, kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Ook zal de praktijkondersteuner als zij de afspraak voor begeleiding bij het stoppen met roken met u maakt, u daarover informeren.
Meer informatie over stoppen met roken, kunt u vinden op de website van Rokeninfo.nl

Beweegkuur GLI

Heeft u overgewicht, wilt u meer gaan bewegen en anders gaan eten, overweeg dan om u aan te melden voor de GLI, de gecombineerde leefstijl interventie. Dit is een programma van 2 jaar, vergoed door de zorgverzekeraar, waarin u aan de slag gaat met het veranderen van uw leefstijl. Aanmelding loopt via uw huisarts.

Zou u best willen stoppen met roken?
De praktijkondersteuner van Gezondheidscentrum de Roerdomp kan u hierbij helpen. Uit ervaring blijkt dat stoppen met roken volgens een plan het beste werkt. De praktijkondersteuner kan u helpen een op u afgestemd plan op te stellen. Het traject begint met intensieve begeleiding, waarna het aantal contactmomenten langzaam wordt afgebouwd.

De begeleiding van stoppen met roken door de praktijkondersteuner, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor welke mate van vergoeding u, zowel voor de begeleiding als voor eventuele hulpmiddelen in aanmerking komt, kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Ook zal de praktijkondersteuner als zij de afspraak voor begeleiding bij het stoppen met roken met u maakt, u daarover informeren.

Iets voor u? Maak een afspraak bij de praktijkondersteuner!

Meer informatie over stoppen met roken, kunt u vinden op de website van www.rokeninfo.nl

Nieuwegein kent welzijn op recept.

Veel mensen hebben psychosociale problemen. Dit kan ook leiden tot ongezondheid en onwelbevinden. Als medewerkers van het gezondheidscentrum dit signaleren kan het zijn dat ze een welzijnsrecept uitschrijven.

Te denken valt aan:

 • Psychische klachten: somber voelen, angstig gevoel/veel piekeren, stress/overspannen, overige psychische klachten;
 • Vastlopen in het leven, problemen op het werk, relatieproblemen, meemaken van een ingrijpende gebeurtenis;
 • Problemen met chronische lichamelijke ziekte;
 • Chronische psychische klachten (al behandeld en nu stabiel);
 • Probleem met ziekte van ouders/familie, partner, kind (mantelzorgen);
 • Eenzaamheid, dreiging sociaal isolement, beperkt netwerk;
 • Lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten (veel wisselende lichamelijke klachten);
 • Slaapproblemen;
 • Ongezonde leefstijl (roken, te weinig bewegen, overgewicht);
 • Niet naar de zin in de wijk, onveilig voelen.

Met (en ook zonder) uw welzijnsrecept kunt u een afspraak maken met een medewerker van de welzijnsorganisatie MOvactor. Samen met deze welzijnscoach/buurtverbinder kunt u zoeken in het aanbod van MOvactor of er iets bijzit wat voor u kan bijdragen aan uw veerkracht en welbevinden. Altijd is dit maatwerk. U kunt hier meer over lezen op de pagina van het landelijk kennisnetwerk Welzijn op recept.

(Chronische) ziekten

Bij suikerziekte is het belangrijk om gezond te leven. Mensen met diabetes mellitus hebben soms hulp nodig om hun goede voornemens in daden om te zetten: een gezonde voeding, vaker bewegen en zorgvuldig medicatie nemen. Met de diabetesverpleegkundige kunt u bespreken hoe u uw ziekte de baas kunt blijven en toch een zo normaal mogelijk leven kunt leiden. Dit vraagt veel eigen inbreng om het op een manier te doen die bij u past. Centraal staat altijd wat u belangrijk vindt.

De diabetes verpleegkundige zal u regelmatige controles aanbieden. Afgestemd op uw behoefte. Zij regelt uw fundusfoto, zij zal het voetenonderzoek bij u doen, zij leert u omgaan met insuline spuiten als dat nodig is, zij helpt u bij het aanvragen van een freestyle libre als dat moet.
Voor al uw vragen over diabetes mellitus kunt u bij haar terecht.

Psychische klachten en problemen

Iedereen kent wel eens een periode, waarin je niet lekker in je vel zit. Soms komt dat door problemen op het gebied van werk, financiën, huisvesting of (bv uitkerings-) instanties. Maar ook relatieproblemen, verslavingen, opvoedingsproblemen, rouw, laag zelfbeeld of studieproblemen kunnen aanleiding geven tot klachten. Psychische klachten kunnen ook zonder duidelijke aanleiding ontstaan.

Bij klachten kun je denken aan: slecht slapen, piekeren, angstige of neerslachtige gedachten en gevoelens. Maar ook gevoelens van onrust of nervositeit, schrikachtigheid of prikkelbare stemming. Soms uiten de klachten zich meer lichamelijk zoals; vermoeidheid, hartkloppingen en transpireren. Vaak gaan bovenstaande klachten na verloop van tijd weer vanzelf over en ook kun je, met de juiste informatie, zelfstandig aan de slag. Informatie kunt zelf vinden op thuisarts.nl of therapieland.nl.

Zorgprogramma’s
Binnen Nieuwegein hebben we met de 4 gezondheidscentra nauw samen gewerkt om de zorg, die nodig is bij psychische klachten, beter op elkaar af te stemmen. Hierbij is samengewerkt door huisartsen, POH GGZ en psychologen. Dit heeft geleid tot  zorgprogramma’s. Hierin vindt u meer informatie over uw klachten, tips, erkende zelfhulpprogramma’s en links naar relevante website’s. Per 1 september 2019 is het GGZ aanbod uitgebreid met zgn blended care aanbod. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van therapieland.

Er zijn inmiddels 6 zorgprogramma’s ontwikkeld te weten: overspannen/burnout, angst, depressie, alcohol , onbegrepen lichamelijke klachten ( SOLK) en langdurig psychische klachten (deze laatste 2 zijn bijna voltooid).

Wilt u hierover meer informatie ga dan naar de website geestelijke gezondheidszorg van de gezamenlijke gezondheidscentra in Nieuwegein: GGZ zorgprogramma website.

 

Verwijzing naar de POH GGZ
Als de klachten te lang duren (langer dan 2-4 weken), is het zinvol om eens met uw huisarts in gesprek te gaan. Uw huisarts kan dan besluiten u te verwijzen naar een van de POH-GGZ.
POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts- Geestelijke Gezondheids Zorg. In de Roerdomp zijn dit Ron Plooij, Appie de Groot en Hanneke Meijer voor volwassenen en Marit van Dijk voor de jeugd (tot 18 jaar). Samen met de huisarts ondersteunen de POH-GGZ, patiënten die psychische klachten hebben met bekende of onbekende oorzaak.
De POH GGZ is een goed opgeleide professional die in een gesprek met u onderzoekt wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren, zodat u weer beter in uw vel komt te zitten.
U kunt snel aan de slag en krijgt vooral praktische handvatten. Vaak zijn een aantal gesprekken voldoende , maar soms is er meer nodig. Samen met u zal de POH-GGZ bespreken wat de beste opties zijn, in overleg met uw huisarts.

Heeft u een verwijzing nodig?
U kunt bij de POH-GGZ terecht na verwijzing van uw huisarts.

Cardiovasculair risico management

Heeft u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of heeft u in het verleden een hartinfarct of herseninfarct gehad dan is het verstandig om uw risicofactoren goed te laten controleren.  U kunt hiervoor een afspraak maken bij de praktijkondersteuner.

In de Roerdomp zijn Silke Moelands, Mariet Maas en Hester Rijdes de praktijkondersteuners die u helpen uw risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten zo gunstig mogelijk in te stellen.

Ook voor hulp bij het stoppen met roken kunt u bij hen terecht.

Wilt u zelf met een gezonde leefstijl aan de slag, dan kunt u onderstaande 2 websites gebruiken.

Hoge bloeddruk of hypertensie is een van de risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Met leefstijl aanpassingen en medicatie is de bloeddruk te verlagen waarmee ook uw risico vermindert.
Om uw bloeddruk betrouwbaar te kunnen meten kunt u leenmeters gebruiken van het gezondheidscentrum of een 24 uurs meting laten doen.

De praktijkondersteuner doet het spreekuur CVRM (cardiovasculair risico) en kan u adviseren bij het optimaliseren van uw leefstijl.

Thuis meten van de bloeddruk

 • Rustig zitten. Vóór de meting geen inspanning, roken of koffie.
 • Na 5 min rust  meten
 • Daarna nog 2x meten met 15 seconden tussenpauze
 • Alleen 2e en 3e meting telt: gemiddelde berekenen.

Voorbeeld:

1e meting: 159/76

2e meting: 143/79

3e meting: 137/82

Gemiddeld: 140/81

De gemiddelde waarde noteren en meenemen naar de praktijk.

1 week op verschillende tijden van de dag meten.

In geval van dag niet thuis: metingen overslaan.

Voor meer informatie:  www.thuisarts.nl

Bij het zorgprogramma Longziekten wordt gekeken hoe de zorg aan u als astma of COPD patiënt verder kan worden verbeterd. Hiervoor werkt het gezondheidscentrum samen met longartsen van het St. Antonius Ziekenhuis.
Patiënten met luchtwegklachten die mogelijk gebaseerd zijn op astma of COPD  en die mogelijk voor het zorgprogramma in aanmerking komen, worden door de huisartsen geselecteerd. Zij vragen u dan een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner Silke Moelands.  Zij maakt dan een afspraak met u voor een zogenaamde longintake.

Hoe vindt de long intake  plaats?

De praktijkondersteuner  stelt u een aantal specifieke vragen over uw luchtwegklachten en voert aansluitend gelijk een longfunctie-onderzoek  uit.  Daarna wordt een afspraak bij uw huisarts gemaakt en wordt bekeken hoe uw klachten het beste behandeld kunnen worden, of overlegt de praktijkondersteuner zelf met uw huisarts en belt u later terug.

Wat is COPD?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonal Disease) is een chronische longziekte, waarbij u moeite heeft met ademhalen omdat de longen ontstoken en beschadigd zijn. Bij COPD kan men last hebben van veel hoesten, slijm, benauwdheid en een piepende ademhaling. In het beginstadium is deze benauwdheid er alleen bij zware lichamelijke inspanning. Wanneer de COPD ernstiger wordt kunnen de klachten er ook zijn bij dagelijkse dingen, zoals traplopen.

Oorzaak

De belangrijkste oorzaak van COPD is roken. Zeker acht op de tien mensen met COPD kreeg deze ziekte door jarenlang roken. Andere oorzaken zijn luchtverontreiniging, slecht behandelde astma, veel longontstekingen of een erfelijke ziekte.

Wat is astma

Astma is een aandoening van de longen waarbij de luchtwegen vernauwen onder invloed van prikkels, vaak zijn dit allergische prikkels. Astma is een aandoening waarmee je wordt geboren, maar met medicatie is deze goed onder controle te houden.

Het is heel belangrijk dat inhalatiemedicatie goed wordt gebruikt. In het gezondheidscentrum wordt gebruik gemaakt van de incheck dial om te controleren of u goed de medicatie inhaleert.

Twijfelt u of u de inhalatie medicijnen goed gebruikt, dan kunt u ook zelf aan de praktijkondersteuner vragen dit te controleren. Inhalatie instructie wordt ook gegeven bij de apotheek.

Evaluatie

Inmiddels zijn al veel  patiënten voor een longintake bij de praktijkondersteuner geweest, waarna, indien van toepassing, de controles zijn opgezet. Mocht u klachten hebben van veel hoesten, slijm, benauwdheid en een piepende ademhaling, maakt u dan een afspraak bij uw huisarts. De huisarts zal u dan als u daar voor in aanmerking komt, doorverwijzen voor een longintake bij een van de praktijkondersteuners (Silke Moelands en Hennie Monrooij).

Zij kunnen ook samen met u een longaanvalsplan maken, waarbij wordt afgesproken wat u moet doen indien u meer klachten krijgt van uw longziekte.

Translate »

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk. Zo kunt u uitslagen inzien, herhaalrecepten aanvragen of een vraag stellen aan uw huisarts. U kunt dit regelen op twee manieren: via de ‘patiëntenomgeving’ op onze website of met de ‘Mijn Huisarts Online’ app.

Heb ik wel een afspraak nodig?

Gebruik de keuzehulp:

Liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Registreer uzelf bij onze praktijk

1
2
3
4
Last Page
Kunt u ook aangeven waarvoor?
Toestemming LSP Voor informatie zie:
https://www.volgjezorg.nl/toestemming *

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

Wij zijn open voor nieuwe inschrijvingen. Vul het formulier volledig in. U ontvangt binnen 72 uur een bevestiging van onze praktijk per mail. 

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u een telefonische terugbelafspraak maken. 

Neem hiervoor contact op met onze doktersassistente.

Bel voor een afspraak

Login in het portaal van uw Huisarts

Om uw dossier te bekijken dient u in te loggen in het patiëntenportaal. U heeft hier binnenkort DigiD voor nodig.
 

Uitslagen onderzoek

Via Mijn Medisch Dossier is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen
– Lichamelijk onderzoek
– Toegangslogboek 
– Verslaglegging 
– Overgevoeligheden en bijzonderheden
– Mijn documenten
– Actueel medicatieoverzicht

Login in het portaal van uw Huisarts

Om uw een e-consult (een belangrijk minder dringend bericht) te versturen aan uw huisarts dient u in te loggen in het patiëntenportaal. U hebt hier binnenkort DigiD voor nodig. Klik op de knop hieronder om in te loggen.

E-Consult

Bij minder dringende klachten kunt ons een e-consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Login in het portaal van uw Huisarts

Om uw actuele medicatie te bekijken en te herhalen dient u in te loggen in het patiëntenportaal. U hebt hier DigiD voor nodig. Klik op de knop hieronder om in te loggen.

Herhaalmedicatie

U kunt via deze website uw eigen chronisch actieve medicatie herhalen.

Als u langere tijd één of meerdere medicijnen gebruikt, heeft de apotheek speciaal voor u een gratis service: zij zorgen ervoor dat uw medicijnen op een vooraf afgesproken tijdstip klaar staan. U hoeft dan bijna nooit meer een herhaalrecept bij uw huisarts aan te vragen.

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk. Zo kunt u uitslagen inzien, herhaalrecepten aanvragen of een vraag stellen aan uw huisarts. U kunt dit regelen op twee manieren: via de ‘patiëntenomgeving’ op onze website of met de ‘Mijn Huisarts Online’ app.

Dossier inzage

Uw huisarts zet alle informatie over uw gezondheid in de computer. Dat heet een medisch dossier. De huisarts zet er bijvoorbeeld in welke ziektes u heeft, welke onderzoeken en behandelingen u heeft gehad en welke medicijnen u gebruikt. Zo staan uw medische gegevens allemaal bij elkaar.

Gegevensuitwisseling

Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?

Je (huis)arts en je apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze jouw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere zorgverlener kan die medische gegevens bekijken.
In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe het LSP werkt als je op de huisartsenpost komt.

Herhaalrecept Bestellen

1
Uw gegevens
2
Gegevens Apotheek
3
Medicijnen
4
Last Page
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Email *
Telefoonnummer
Apotheek
Laten Bezorgen?
Medicijnen
Opmerkingen
Call Now Button Ga naar de inhoud